پروژه کتابخانه آینده 0

پروژه کتابخانه آینده

پروژه کتابخانه آینده (به نروژی: Framtidsbiblioteket) یک اثر هنری عمومی به قصد گردآوری اصل آثار نویسندگان پرطرفدار بین سال¬های 2014 تا 2114 است. این آثار به صورت نخوانده و منتشر نشده تا سال 2114 باقی خواهند ماند. هزار درخت به طور خاص برای این پروژه در جنگل¬های نروژ کاشته شده است. صد اثر شاهکار به صورت محدود بر روی کاغذهایی که از این درختان تولید خواهد شد، چاپ می¬شود. گاردین از این جریان تحت عنوان "مرموزترین کتابخانه جهان" یاد کرده است.