تأثیر هنر نمایش شرق بر غرب 0

تأثیر هنر نمایش شرق بر غرب

هنر و فرهنگ شرق و غرب همواره بر یکدیگر تأثیرات انکارناپذیری گذاشته‌اند. نمونه‌ای از تأثیرات تئاتر شرق بر غرب را می‌توان در قرن بیستم مشاهده کرد که گریز از واقع‌گرایی، گرایش به نمادپردازی، استفاده نداقه و از تمامی‌توانایی های بدنی بازیگر که از مشخصه‌های تئاتر شرق است، رایج شده بود. غربی‌ها با استفاده از عناصر تئاتر هفتی شرق و با تلفیقش با قواعد و سنت تئاتری خودشان، دوره‌ي تازه‌ای را در تاریخ تئاتر جهان آغاز کردند.