بوی کاهگل، آواز پرنده 0

بوی کاهگل، آواز پرنده

به گزارش پایگاه خبری پیرسوک، پرستو رجایی، نویسنده کتاب «ابری به دشت خاطره می بارد» پس از نوشتن شرح زندگانی محمد ابراهیم جعفری، يكي از نقاشان مدرنیست معاصر، در پی ثبت زندگینامه‌ی هنرمندان تأثيرگذار ایران است