عروسک مینا، یادگاری از شهر شیراز 0

عروسک مینا، یادگاری از شهر شیراز

در مورد مینا شنیده‌ایم نه تنها از مادربزرگ و پدربزرگ‌هایمان یا پدران و مادرانمان، از تمامی مردمان زیسته در این شهر. دخترک زیبایِ حبیب و عزیز شکرریز که در مجالس شادی این شهر در عروسی‌ها و حنابندان‌ها ختنه‌سوران و مهمانی‌ها با ضرب و آواز آنها رقصیده است. عروسک مینا، شیوه‌ای از عروسک‌گردانی همراه با ساز و آواز و ویژه شهر شیراز است قدمتی بیش از هشتاد سال دارد و شیوه اجرایی آن به صورتِ سینه به سینه از حبیب شکرریز به پسرش عزیز شکرریز منتقل شده. «عروسک مینا» را می‌توان نماینده خاصِ نمایش‌های مطربان و لوطی‌های شیراز دانست

موسیقی و پرندگان 0

موسیقی و پرندگان

صحبت از موسیقی حیوانات و پرندگان از دیرباز تاکنون موردتوجه دانشمندان و موسیقیدانان بی‌شماری قرارگرفته ­است، اعم ایشان بر این باورند که حیوانات هم مانند انسان‌ها دارای موسیقی هستند و تفاوت اساسی میان موسیقی حیوانات و انسان‌ها وجود ندارد.