جلسه گلستانِ نویسنده در پیرسوک برگزار شد 0

جلسه گلستانِ نویسنده در پیرسوک برگزار شد

چهارشنبه 16 اسفندماه 1396 ساعت 6 عصر بررسی آثار ادبی ابراهیم گلستان در مجموعه پیرسوک تحت عنوان گلستانِ نویسنده، با سخنانی از امین فقیری، دکتر رضا پرهیزگار، وحید داور و نیما تقوی برگزار شد.در این برنامه بخش‌هایی از «مد و مه» و «اسرار گنج دره ی جنی» با صدای نویسنده، که برای همین برنامه ضبط شده بود پخش شد.