پایگاه‌خبریِ هنری، اجتماعی پیرسوک وابسته به مجموعه خصوصی پیرسوک، از سال 1387 فعالیت خود را آغاز کرد و در تاریخ 28 دی ماه 1394 پروانه انتشار را از سازمان امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کرد. پیرسوک مطالب مربوط به ادبیات و هنر را پوشش می‌دهد. مدیر مسئول آن نیما تقوی و زیر نظر شورای سردبیری فعالیت می‌کند.